Garantijas un ekspluatācijas noteikumi

Krēslu garantija attiecas uz to mehānisko noturību un funkcionalitātes saglabāšanos garantijas perioda laikā. Par novēršamu trūkumu netiek uzskatīts polsterējuma un mehānisku savienojumu dabiskais izdilums, kas nav būtiski mainījis to funkcionēšanu. Garantija neattiecas uz tiem krēsliem, kuru lietošanā nebūs ievērotas zemāk minētās prasības (1.-7.) un kuru bojājumi būs radušies negodprātīgas izmantošanas dēļ.

Lai nodrošinātu krēslu ilglaicīgu un kvalitatīvu kalpošanu:

  1. Periodiski pārliecinieties par skrūvju un tapu savienojumu stabilitāti.
  2. Sekojiet ritenīšu un citu kustīgu detaļu tīrībai.
  3. Sargājiet krēslus no kaitīgām vielām, kas var radīt nelabojamus defektus.
  4. Izmantojiet sēdmēbeles tām piemērotās telpās un tikai paredzētam mērķim.
  5. Neaprīkojiet krēslus ar jebkādām papildus detaļām vai neaizvietojiet jau esošās detaļas ar citām, nesaskaņojot to ar RKF.
  6. Audums regulāri jātīra ar piemērotu putekļu sūcēju un speciāliem traipu noņemšanas līdzekļiem, kas paredzēti mēbeļu audumam.
  7. Neskaidrību gadījumā, par krēslu izmantošanu un lietošanu konsultējaties ar Rīgas Krēslu fabriku.

Garantijas remonta gadījumā krēsls jānogādā RKF servisa centrā Brīvības ielā 177, Rīgā, darba dienās no 9:00 līdz 18:00, tālrunis +371 67374950.