RKF slēdz jaunu sadarbības līgumu ar LIAA

10.06.2013

SIA „Rīgas Krēslu Fabrika” ir noslēgusi līgumu Nr. L-JPA-13-0003 (Projekta Nr.JPA/2.1.2.2.4/13/03/001) ar v/a „Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra” (LIAA) par projekta „SIA Rīgas Krēslu Fabrika jauno produktu patentēšana, testēšana un sertificēšana” realizāciju, kurš tiek līdzfinansēts no Eiropas Sociālā Fonda līdzekļiem.